Vítejte na stránkách Občanského sdružení Mnetěš

    Občanské sdružení Mnetěš bylo založeno z velmi prostého důvodu. Několik spoluobčanů ze stejnojmenné obce se shodlo na tom, že jim není lhostejný stav životního prostředí ve vsi a jejím okolí a že je pojí společný zájem o charakter obecního života v celé jeho rozmanitosti. Proto by také rádi zkusili přispět přiměřeným způsobem k rozvoji některých složek životního prostředí, krajinných prvků i společenského dění. Neméně významným motivem pro takovou aktivitu bylo založení rodin, výstavba rodinných domů a rozhodnutí prožít v této podřipské lokalitě většinu svého času. Jednoduše bychom rádi usilovali o zdravý a hezký domov.
Občanské sdružení by mělo být nástrojem k naplňování našich vizí a teprve čas ukáže, jestli se alespoň některé podaří realizovat.
 

 

 

 

Novinky

31.10.2013 - Postřiky nás mohou ohrozit kdekoliv a kdykoliv?!

Niže uvedená fotodokumentace pochází z lokality Králův Dvůr u Berouna ze dne 30.10.2013 cca 14:30 hodin. Jedná se o lokalitu v bezprostřední...

22.10.2013 - O problematice nadměrného používání pesticidů a stavu české půdy píší Hospodářské noviny

Novinář Petr Fischer se v Hospodářských novinách zamýšlí v článku "A to je země česká...?" nad globálním problémem zvaným pesticidy a nad stavem...

17.10.2013 - Starosta naší obce jde opět správným příkladem!

Dne 17.10. 2013 na jednání s vedoucím odboru životního prostředí Ing. Vladimírem Drožem se členové Občanského sdružení Mnetěš dozvěděli informaci,...

17.10.2013 Roundup všude kolem nás. Proč bychom se měli vyhnout zbytečnému nadužívání glyfosátu.

17.10.2013 Glyfosát, známý nejčastěji pod obchodní značkou Roundup, patří mezi nejvíce používané pesticidy − je světově nejprodávanějším a také...

14.10.2013 - Vzkaz papeže Františka - Bojujte s pomluvami!

Jak nadčasové a nadlokální... a rozhodně k zamyšlení... Nestaly se pomluvy v naší společnosti již běžnou a samozřejmou věcí? Nenechme si to líbit a...

13.10.2013 - 10. mýtus: V Anglii dokázali, že ptáci preferují konvenční zrní před zrním v biokvalitě, proto je bio horší

Nejčastěji se vyskytující mylné představy a chybná tvrzení o ekologickém zemědělství:   10. mýtus:  V Anglii dokázali, že ptáci preferují...

11.10.2013 - 9. mýtus: Ekologické zemědělství by mělo používat GMO a neblokovat tuto metodu v Evropě. Bez GMO není možné uživit rostoucí populaci světa.

Nejčastěji se vyskytující mylné představy a chybná tvrzení o ekologickém zemědělství: 8. Mýtus: Ekologické zemědělství by mělo používat GMO a...

9.10.2013 - Monsanto čili časovaná bomba GMO

Autor článku "Včely jsou první padlí v chemické válce", novinář Milan Vidlák, se i nadále věnuje globálnímu tématu nebezpečnosti chemických postřiků...

7.10.2013 - BIOCONT LABORATORY - do sekce "zemědělské postřiky" - "jde to i jinak" - přidán nový odkaz

Biologická ochrana je systém, který využívá přirozených antagonistů škodlivých organismů nebo produktů připravených za využití živých organismů....

6.10.2013 - 8. Mýtus: Bio je podvod, ekozemědělci stříkají a hnojí v noci

Nejčastěji se vyskytující mylné představy a chybná tvrzení o ekologickém zemědělství: 8. Mýtus: Bio je podvod, ekozemědělci stříkají a hnojí v...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>